address

 • ที่อยู่ (ADDRESS) :
  29, Moo 4, Gemopolis Industrial Estate, Sukhapiban 2 Rd, Kwaeng Dokmai,
  Khet Praves, Bangkok 10250

 • โทรศัพท์ (TEL) :
  +66 (0) 2 727 0008 – 11

 • โทรสาร (FAX) :
  +66 (0) 2 727 0020

 • WEBSITE :
  www.legorgroup.com

 • E-MAIL:
  roberto_fa@legor.com,
  riaw@legor.com


LEGOR GROUP S.E. ASIA CO.,LTD.

       Legor Group เป็นบริษัท ที่เกิดจากแนวคิดที่ดีที่สุดสำหรับผู้ร่วมงานกับเรา เราให้สิ่งที่ดีที่เรียบง่าน เพื่อ วัตถุประสงค์ในการเติบโตไปด้วยกัน
       Legor Group เกิดจาการสะสมประสบการณ์และความเป็นมืออาชีพในตลาดเครื่องประดับมากว่า 30 ปี จนทำให้บริษัท กลายเป็นผู้นำทางด้าน โลหะผสม, น้ำยาชุบไฟฟ้า และ เครื่องจักร รวมทั้งเครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ สิ้นเปลีอง ต่างๆที่ใช้ในงานจีเวลลี่